top of page

​Persoonsgegevens

Demasseur.be verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt in een telefonisch, elektronisch of fysiek gesprek of via een formulier op de website. De persoonsgegevens die demasseur.be zo van je verzamel zijn:

  • Voornaam en familienaam

  • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land)

  • Bedrijfsgegevens (factuuradres, btw nummer, bedrijfsnaam)

  • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)

  • Contactgegevens via een app (Whatsapp, Telegram en/of Facebook Messenger)

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft geen intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat demasseur.be zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan a.u.b. contact met op via info@demasseur.be dan zullen we deze gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Doel van de gegevensverwerking

  • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • Contact op te nemen om de dienstverlening te kunnen uitvoeren

  • Massages op locatie te kunnen organiseren

  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

  • Daarnaast verwerken we ook persoonsgegevens indien we daartoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Bewaartermijn

Demasseur.be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo bewaren we je contactgegevens en adresgegevens tot wanneer je zelf vraagt om deze te verwijderen omdat je bvb. geen massages meer wenst te boeken. Gegevens die we nodig hebben ik het kader van administratieve en wettelijke verplichtingen, zoals factuurgegevens, worden volgens wettelijke termijn bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Demasseur.be verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We blijven steeds zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Demasseur.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Demasseur.be gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoeken over je persoonsgegevens kan je sturen naar info@demasseur.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen, gevolg geven op jouw verzoek.

Beveiligen van persoonsgegevens

Demasseur.be neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en zorg voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@demasseur.be

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de website wordt gewijzigd of wanneer we onze werkwijze veranderen en/of nieuwe systemen in gebruik nemen, zal deze privacyverklaring ook opnieuw moeten worden aangepast. Let dus a.u.b. op de datum zoals boven aangegeven en kijk regelmatig na of er nieuwe versies zijn.

bottom of page